Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skovvangskolen og logo
Mobil menu

Ordensregler

Ordensregler på Skovvangskolen

Skolen samarbejder med børn og forældre om alle børns trivsel og læring. Sammen skaber vi et undervisningsmiljø med respekt for hinanden og hinandens arbejde. Vi tror på, at børn gør det godt, hvis de kan. Det er de voksnes ansvar, sammen med børnene, at justere hverdagen, så børnene har de bedste deltagelsesmuligheder. På den måde bevæger vi os selv og hinanden.

 • Vi passer på hinanden
  • - så alle har lyst til at komme i skole
 • Vi hjælper hinanden
  • - så alle har mulighed for læring og udvikling
 • Vi passer på skolen
  • -så ting, bygninger og grønne områder ser ordentligt ud

Afdelings- og klasseaftaler

Elevrådet reviderer afdelingsaftaler fra skoleårets start i samarbejde med afdelingsleder jf. ordensregler, mobil-/skærmpolitik og antimobbestrategi. Det kan omfatte:

 • Fordeling af udeområder mellem afdelingerne
 • Mobil-/SmartWatch og skærmaftaler i afdelingerne
 • Hvordan kødannelse ved kantinen håndteres i alle afdelinger
 • Aftaler om faste inde- eller udefrikvarterer i afdelingerne
 • Hvordan individuelle elevpauser, gruppearbejde udenfor klasselokalet samt udeundervisning bruges uden at forstyrre øvrig undervisning på skolen.

De enkelte klasser laver fra skoleårets start klasseaftaler om samvær, trivsel og godt kammeratskab med afsæt i skolens ordensregler og afdelingsaftaler. Klasseaftaler laves af børn og medarbejdere, og præsenteres skriftligt for klassens forældre senest på det første forældremøde samt synliggøres skriftligt i klassens lokale. Klasseaftaler genbesøges i løbet af året, så aftalerne altid er aktuelle. Klasseaftalerne gælder både på og udenfor skolens område. Forældrene kan i samarbejde med klassens medarbejdere tilføje aftaler om klassens forældresamarbejde til klasseaftaler. Klasseaftaler om forældresamarbejde revideres efter behov og minimum ved skoleårets første forældremøde.

Hvad kan vi gøre, når ordensreglerne ikke følges?

Forudsætningen for et skoleforløb præget af trivsel, læring og udvikling er, at vi sammen bidrager til, at skolens ordensregler overholdes. Vi kan alle begå fejl, og oftest lærer vi netop ved at turde fejle. Når det kommer til samvær og adfærd overfor andre mennesker, skal vi gøre os umage med at behandle andre ordentligt jf skolens ordensregler. 
Når det ikke altid lykkes, skal vi gå i dialog om, hvordan det kunne være undgået, så det ikke sker igen. Ved gentagne tilfælde, hvor dialog og indsatser ikke overholdes, skal ledelsen inddrages i dialogen. 
Ved uacceptabel adfærd, har skolens medarbejdere pligt til at handle konsekvent og påtale den uacceptable adfærd. I gentagelsestilfælde eller grove førstegangstilfælde tager skolens ledelse nedenstående foranstaltninger i anvendelse alt efter forseelsens omfang – forældrene underrettes altid. Ved uacceptabel adfærd kan der skrides til konsekvenser jf. bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen.

Punkterne herunder er eksempler på tiltag:

 • Samtale med barnet på skolens kontor
 • Sidde på kontoret resten af lektionen/modulet
 • Eftersidning i op til 1 time
 • Forældrene bliver bedt om af hente deres barn resten af dagen
 • Møde med forældrene på kontoret
 • Udelukkelse fra undervisningen op til 10 skoledage.
 • Inddrage PPR og skolens øvrige samarbejdspartnere
 • Overflytning til anden klasse/skole

Se i øvrigt Bekendtgørelsen om fremme af god orden i folkeskolen:

Skovvangskolens ordensregler gælder for alle voksne og børn. De gælder både, når vi er på skolen, og når vi er uden for området i skolesammenhænge. Skolens ordensregler er således en retning for et ordentligt samvær i skolesammenhænge, som både gælder mellem medarbejdere, forældre og eksterne samarbejdspartner, mellem børn og mellem voksne og børn.

Ordensreglerne bygger på skolens værdigrundlag (se hjemmesiden) samt ”Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen”. Ordensreglerne er desuden i tråd med skolens antimobbestrategi samt retningslinjer for medarbejdere omkring registrering af vold, trusler og chikane.

Vedtaget i skolebestyrelsen 30. august 2023


Bilag til Ordensregler på Skovvangskolen

Herunder findes forslag til opførsel og adfærd som hjælp til udarbejdelse af ”klasseaftaler” og ”afdelingsaftaler”. Forslagene er udarbejdet af alle skolens elever via elevrådet.

 • Vi er søde og respektfulde overfor hinanden, - så alle har lyst til at komme i skole i morgen.
  • Vi siger godmorgen/vi ses til alle og kan give krammere
  • Vi er venner eller skolekammerater med hinanden, så ingen er alene
  • Vi leger sammen i frikvartererne, og inviterer andre med i legen
  • Vi holder øje med om alle er med i lege
  • Vi bliver på skolens område i skoletiden
  • Vi holder frikvarter på de aftalte områder, og skiftes så flest får de samme muligheder
  • Vi er ordentlige ved hinanden, - og hverken slås, driller, taler eller skriver grimt
  • Vi trøster, når nogen er kede af det
  • Vi tager og deler ikke billeder digitalt uden samtykke
  • Vi holder køen i kantinen
  • Vi joker med de voksne
  • Vi kommenterer kun positivt på hinanden eller tier stille
  • Vi roser, giver komplimenter, siger ”sådan”, sidder sammen, og taler pænt
  • Vi siger undskyld, hvis vi har gjort andre kede af det
  • Vi taler om tingene, når vi er uenige, og går væk fra hinanden, hvis det fortsætter
  • Vi laver aftaler om at være sammen med kammerater i fritiden, ferier og weekender
  • Vi rydder op på aftalte indeområder hver dag, så rengøringen kan komme til
  • Vi respekterer hinandens personlige grænser
 • Vi hjælper hinanden, - så alle får mulighed for læring og udvikling.
  • Vi taler og bevæger os roligt i timerne, så det ikke forstyrrer andre
  • Vi er stille, når andre har ordet og lader dem tale færdig
  • Vi rækker hånden op, når vi ønsker ordet
  • Vi retter os efter de voksnes anvisninger
  • Vi tager hensyn til andres undervisning, hvis vi har bevægelse/pause i løbet af timen
  • Vi går på gangene og giver plads til andre, så man er tryg ved at gå forbi
  • Vi kommer til tiden og bliver kun væk ved sygdom eller aftale med de voksne
  • Vi bruger kun vores mobil i timerne efter aftale med de voksne
  • Vi åbner kun de faner mm. på chrome book som benyttes i undervisningen
  • Vi deltager ofte i faglig bevægelse
  • Vi spørger om lov, inden vi låner andres ting
  • Vi giver feedback på timen
  • Vi hjælper hinanden med at forstå det, som kan være svært
 • Vi passer på skolens ting, bygninger og grønne områder, - så her ser ordentligt ud.
  • Vi rydder altid op efter os selv og gerne efter andre
  • Vi passer på vores egne og andres ting, som vi har ansvar for ex udlånte devices
  • Vi erstatter ting vi har ødelagt, hvis det er forsætligt
  • Vi efterlader toilettet rent ved at tørre sædet af, rense kummen og smide papir i kurven
  • Vi bruger skraldespande til vores affald og sorterer, når det er muligt
  • Vi tegner og skriver kun på papir eller digitale devices, - og ikke på bygning og møbler
  • Vi bevæger os på jorden og dertil indrettede legeredskaber, - og ikke på bygninger
  • Vi bruger kun grene, som allerede er knækket af
  • Vi bruger stolen til at sidde på og bordene til at sidde ved
  • Vi kører kun på hjul udendørs ex løbehjul, rulleskøjter…
  • Boldspil og larmende aktivitet foregår udenfor og uden at forstyrre andres undervisning
  • Vi overholder skolens ordensregler, når vi er på området udenfor skoletid
  • Vi skilter på skolens område, så gæster kender vores ordensregler
  • Rygning, snus, alkohol og andre rusmidler er ikke tilladt i skoletiden