Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skovvangskolen og logo
Mobil menu

Princip for arbejdets fordeling mellem lærerne og andet pædagogisk personale

Det pædagogiske personale har et forpligtende, ligeværdigt og samskabende samarbejde om elevernes læring. Samarbejdet foregår med respekt for de forskellige faggruppers kompetencer.

Faggruppers praksis – planlægning, gennemførelse og evaluering af læring bør så vidt muligt foregå i fællesskab.

Formål:

  • Sikre højst mulig læring og trivsel blandt eleverne.
  • Sikre et fagligt og socialt udviklende miljø for det pædagogiske personale.

Mål:

  • Som udgangspunkt varetages fagopdelt undervisning af lærere med undervisningskompetence i de fag, de underviser i.
  • Det tilstræbes, at der er en højt kvalificeret varetagelse af de opgaver, der ligger ud over den fagopdelte undervisning, fx AKT, læsevejledning, understøttende undervisning, samarbejde med eksterne parter, mv.
  • Det tilstræbes, at medarbejderteams sammensættes mangfoldigt med hensyn til eksempelvis anciennitet, alder, køn, etnicitet etc.
  • I fordeling af arbejdsopgaver skal der så vidt muligt lægges vægt på vurderinger af opgavens indhold og omfang, medarbejderens erfaring og kompetence samt klassens sammensætning.

 

Godkendt 14. oktober 2021

Signe Halphen, Formand