Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skovvangskolen og logo
Mobil menu

Princip for skolefritidsordningens virksomhed

Formål:

 • Skolefritidsordningen skal være med til at skabe en tryg, meningsfuld og varieret dag for børnene og styrke børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling.
 • Skolefritidsordningen skal medvirke til at skabe sammenhæng i hele barnets dag. Der skal bygges bro mellem skoledagen og fritidstilbuddet.

Mål:

 • Balancen mellem hensynet til den samlede gruppe og den enkelte elev behov sker gennem skolefritidsordningens aktiviteter.
 • Skolefritidsordningen stimulerer nysgerrighed, leg og fællesskab gennem de aktiviteter, der tilbydes.
 • Det tilstræbes, at skolefritidsordningen medvirker til at understøtte relationer både på og mellem årgangene.
 • Skolefritidsordningen tilstræber, at børnene tilbydes relevante udendørs aktiviteter og bevægelsesaktiviteter med opmærksomhed på at udnytte faciliteter og ressourcer i lokalområdet.
 • Forældre, der bekymrer sig om forhold i skolefritidsordningen, henvender sig første omgang til skolefritidsordningens personale eller ledelse. Ved principielle spørgsmål henvender forældrene sig til skolebestyrelsen.

Skolens ansvar:

 • Skolen tilstræber, at der på forældremøder deltager personale fra skolefritidsordningen, som orienterer om dagligdagen i skolefritidsordningen.
 • Skolefritidsordningen er en aktiv part i brobygningen mellem børnehave, førskole og 0. klasse.
 • Personalet i skolefritidsordningen samarbejder med skolens øvrige personale om at sikre børnenes trivsel.
 • Kommunikationen mellem skolefritidsordningen og hjemmene følger skolens princip for samarbejde mellem skole og hjem.