Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skovvangskolen og logo
Mobil menu

Skovvangskolens principsamling

Indledning:

Skovvangskolen – bevæger dig.

Vi ønsker at alle elever, forældre, eksterne samarbejdsparter herunder forenings- og erhvervsliv i Hammel samt medarbejdere på Skovvangskolen bliver bevæget og bevæger sig.

I ordet bevægelse ligger ønsket og forventningen om progression – om forandring.

Skolens har således fire ben der ”bevæger dig”:

læring, trivsel, fællesskab og sundhed.

Læring:
Alle elever har ret til at blive så dygtige som muligt og pligt til at muliggøre det for sig selv og for andre.
Trivsel:
Alle elever har ret til at trives og pligt til at muliggøre det for sig selv og for andre.
Fællesskab:
Alle elever har ret til at opleve sig som en del af et meningsfyldt fællesskab og pligt til at muliggøre det for sig selv og for andre
Sundhed:
Alle elever har ret til at få styrket deres mentale og fysiske sundhed og pligt til at muliggøre det for sig selv og for andre

I Favrskov Kommune og dermed på Skovvangskolen er visionen, at alle børn og unge oplever at høre til og være en betydningsfuld del af fællesskaber.

Det er afgørende for børn og unges trivsel og udvikling, at de oplever at høre til i et fællesskab. Både leg, læring og dannelse sker i sociale samspil. Det er i fællesskaber, at børn og unge får mulighed for at reflektere over sig selv og samtidig lærer at sætte sig i andres sted.

Det er ikke altid, at børn og unge formår at komme ind i et fællesskab på egen hånd. Derfor skal de voksne – forældre og medarbejdere – hjælpe med at skabe fællesskaber, så alle børn og unge, uanset forudsætninger, oplever at høre til.

Vi ønsker, at alle børn og unge skal være en del af bæredygtige fællesskaber. Det betyder, at det ikke er ligegyldigt, hvilke slags fællesskaber børn og unge indgår i. Børn og unge skal indgå i fællesskaber, hvor de føler sig værdsatte, og hvor de føler sig forpligtede til at tage ansvar for egen og andres trivsel. Den enkelte skal have mulighed for at udvikle sig i fællesskabet og samtidig have en betydningsfuld rolle for fællesskabet. Dette er fællesskaber, hvor børn og unge sammen skaber værdi for både sig selv og hinanden.

Bæredygtige fællesskaber bygger på hjælpsomhed, respekt og nysgerrighed for hinanden. De styrker børn og unges tillid til sig selv og andre, og de udvikler sociale ressourcer, som børnene og de unge kan tage med sig videre i livet.


Skovvangskolens principper for: