Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skovvangskolen og logo
Mobil menu

Skoleudvikling

Skoleudviklingssamtale for Skovvangskolen 2022/23

Dato og deltagere: 13. januar 2023 – skolens ledelse, skolechef, faglig ressourceperson, sekretariatskonsulent for skoleområdet, mødeleder; skoleleder fra anden skole.

Formål med skoleudviklingssamtalen

Skoleudviklingssamtalen er obligatorisk jf. folkeskoleloven. Formålet med skoleudviklingssamtalen er at skabe rammen for en tillidsfuld og faglig dialog om udvikling af skolen, så eleverne får de bedst mulige rammer for faglig udvikling og trivsel. Møderne er en vigtig del af den løbende kvalitetsudvikling med henblik på at udvikle og forbedre udvalgte indsatsområder lokalt. Intentionen er at styrke den fælles viden og forståelse af udvalgte udfordringer og de indsatser, der iværksættes fremadrettet.

Skolens indsatsområder

Professionelle læringsfællesskaber med fokus på hvordan der skabes en rød tråd og genkendelighed i mellemformerne på tværs af afdelingerne.

Skolen er traditionelt meget afdelingsopdelt, hvor gode indsatser fra en afdeling kan være svære at videreføre ved overgange til den næste afdeling, så personale og elever oplever kontinuitet. Mellemformen er et understøttende undervisningstilbud der tilrettelægges med henblik på at styrke barnets deltagelsesmuligheder i almen undervisning. Den specialiserede mellemform skal støtte alderssvarende behov på indskoling, mellemtrin og udskoling.

Vi ønsker;

  • at børnesynet, den pædagogiske tilgang og arbejdsformen i højere grad har et fælles afsæt,
  • en mellemform, der for en periode, støtter barnet i at deltage i klasseundervisning og klassens sociale fællesskaber,
  • at styrke samarbejdet mellem personalet i mellemform og almenklassen med henblik på en fælles tilgang til og viden om, hvordan barnet støttes bedst muligt.

Opfølgning

Handlinger i skoleåret 23/24 i forlængelse af skoleudviklingssamtalen

For at styrke inkluderende fællesskaber afholdes 5 pædagogiske temamøder for medarbejdere med afsæt i egen praksis og oplæg fra ressourcepersoner.

Tovholder skal;

  • have tid til det koordinerende arbejde på tværs af mellemformerne i de tre afdelinger,
  • inddrages i skoleudvikling omkring inkluderende fællesskaber ved at forholde sig til undervisningens kvalitet, herunder ex undrevisning, meddelelsesbog, læsevejledning, ordblindeundervisning og opmærksomhed på elevfravær,
  • understøtte procedure for udarbejdelse af handleplan for en afgrænset periode i samarbejde mellem medarbejder i mellemform, forældre og klasseteam. Handleplanen udvider barnets meddelelsesbog, og indeholder aftaler om hvordan skole, barn og forældre bidrager til indsatsen,
  • understøtte, at skolen i samarbejde med forældrene forbereder en plan for børn der er særligt udfordrede, når der planlægges skoledage, som afviger fra normalen.