Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skovvangskolen og logo
Mobil menu

SSP

SSP et samarbejde mellem Skoler/ungdomsklubber, Socialforvaltningen og Politiet

I dette samarbejder videndeles der omkring ungeadfærden i kommune med henblik på at støtte et sundt ungdomsliv.

I skoletiden taler vi jævntligt med børnene og de unge om hensigtsmæssig adfærd i inde- og uderum samt om digital adfærd. I overbygningen er der også med jævne mellemrum oppe, hvad lovgivningen siger på specifikke områder og hvad almindelig god opførsel indebærer.
Vi oplever generelt, at de unge med uhensigtsmæssig adfærd flytter rundt til nye tilhørsforhold, efterhånden som der kastes lys på ét sted. Derfor opsamler vi løbende information fra hinanden, så der hurtigt kan skabes en kontakt direkte til de unge om de gener og udfordringer der følger med.

Uden for skoletid er det forældrene som har ansvaret for deres børns gøren og laden. Derfor er der også flere steder i Favrskov Natteravne som løbende går i bybilledet - især de steder, som vi hører, at de unge færdes i. Derfor er det nyttigt foros, når vi får meldinger fra naboer eller forbipasserende om ex støjgener. Vi kan nogle gange godt se, at der har været aktivitet på skolens område udenfor skoletid på ex efterladt affald. Men vi ved jo ikke, hvilke øvrige gener det har forårsaget.

Som borger har I mulighed for at ringe til politiet og melde om ex for højt støjniveau på offentlige steder.
Når polititet viser sig, har det en umiddelbar effekt, da de har bemyndigelse til at lukke "festen". Politiets kontakt med de unge, og den eventuelle opfølgende snak med deres forældre, har som regel en forebyggende effekt. Det har desuden den sideeffekt, at vores lokale politi kommer i direkte kontakt med de unge, hvilket også er nyttigt for de unge, som har brug for en tydeligere rammesætning. Hvis man kontakter de unge direkte i situationen, anbefaler vi, at det foregår i en god tone med opfordring om hensyn til ex naboer. 

Hvis I forstyrres af larm eller på anden måde oplever uro, hærværk eller noget ualmindeligt omkring Skovvangskolen udenfor skole- og SFO-tid, så kan I kontakte følgende telefonnumre:

SSP vagt: telefon 2481 2879

Østjyllands politi: telefon 8731 1448 eller mail ojyl@politi.dk

Har I brug for akut hjælp til børn og unge kan I måske finde relevante oplysninger via dette link eller ringe til Østjyllands politi.
Østjyllands Politi dækker Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Aarhus, Odder og Samsø kommuner.

VI håber, at I fortsat vil orientere os om generende aktiviteter i lokalområdet og selv kontakte politi eller SSP udenfor skolens åbningstid.

Der skal nogle gange en hel landsby til at opdrage et ungt menneske.

Klik herunder for at se hhv. Favrskov Kommunes og Favrskov Kommunale Ungdomsskoles beskrivelser af SSP samarbejdet.

Favrskov Kommune

Ungdomsskolen

Skolens kontor og ledelse kan kontaktes på skovvangskolen@favrskov.dk
SSP-lærer på Skovvangskolen er Kenneth Holdensgaard Danielsen, som kan kontaktes på kenn1923@favrskoler.dk eller via AULA.