Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skovvangskolen og logo
Mobil menu

Mellemtrin

Skovvangskolens mellemtrin

Skovvangskolens mellemtrin består af 7 almenklasser og 5 specialklasser. Der er samarbejde mellem klasserne i almenområdet, og hvor det er muligt, og det giver pædagogisk mening, deltager specialklasserne i dette samarbejde.

På mellemtrinnet arbejder lærere og pædagoger med at videreudvikle og automatisere de færdigheder og kompetencer, eleverne har med fra indskolingen.

Lærere og pædagoger grundlægger desuden nye færdigheder og kompetencer, der videreudvikles i udskolingen.

Der er fokus på sundhed, trivsel og dannelse.

Alle har ret til at indgå i et fællesskab – og alle har pligt til at gøre det muligt for andre at indgå i et fællesskab.

Den afkortede skoledag og mellemtrinnets skema.

Sådan kan et klasseskema se ud

Skemaeksempel

Med den afkortede skoledag er der efter loven krav om tolærertimer i samme omfang, som dagen afkortes. Disse timer tilfalder primært fagene dansk, engelsk og matematik. Der vil derfor være mulighed for holddeling i de ovenstående fag.

Lektiecafeen indgår i de tre heltimes moduler mandag, onsdag og fredag. Derved gives der mulighed for vejledning af eleverne i forhold til lektier af deres hovedlærere.

 Valgfag og bevægelse.

Den afkortede skoledag og omlægning af læsebånd/bevægelsesbånd medvirker til, at det er blevet muligt, at eleverne kan have understøttende valgfagsundervisning i et omfang svarende til 2 lektioner ugentligt.

Bevægelse indgår i de enkelte fag samt i idræts og i svømmeundervisningen – Skolen indgår for øjeblikket i et tæt samarbejde med DGI med henblik på at udvikle bevægelse i sammenhæng med læring, sundhed, trivsel og fællesskab.

Eleverne har mulighed for at vælge mellem tre valgfag for et år ad gangen. Hvert valgfag varetages af 2 – 3 lærere alt afhængig af antallet af elever på valgholdet.

De tre valgfag er:

·       Krop og bevægelse

·       Tech

·       Krea

Emnedage og emneuger.

Mellemtrinnet har to årlige emneuger, som er placeret i uge 41 og uge 6.

Derudover er der en række emnedage/fagdage placeret over hele skoleåret.

Åben skoleaktiviteter.

I samarbejde med skoleforvaltningen er der tilrettelagt en række aktiviteter i forhold til åbning af skolen mod samfundet. Der er kontakt til kulturinstitutioner, erhvervslivet og foreningslivet. For eleverne på kommende fjerde årgang kan f.eks. nævnes: Kend dit land, som er en 2 dages tur rundt i Danmark, arbejde med naturfaglige metoder i praksis i Naturvidenskabernes hus.

Skole – hjemsamarbejdet

Det almindelige skole - hjemsamarbejde på mellemtrinnet består af et årligt forældemøde, 2 skole – hjemsamtaler og jævnlige nyhedsbreve fra klassens lærere. Det er naturligvis altid muligt at afholde ekstra forældremøde, hvis der er behov for det.

Klassens forældreråd har også mulighed for at afvikle aktiviteter og arrangementer, der styrker klassens sammenhold og fællesskab. I den forbindelse er det muligt at låne skolens lokaler til arrangementer.

Skolerejse.

På mellemtrinnet er der mulighed for en skolerejse. Skolerejsen er placeret på sjette årgang, og der er mulighed for 2 overnatninger. Som hovedregel er hele årgangen afsted sammen. Igennem de senere år har rejsedestinationen varieret. Klasserne har således været på Karpenhøj, et DGI center på Djursland, i Skagen eller i København.

Skolerejsen er er forældrebetalt.

I en del af skolens klasser har forældrerådet valgt at organisere en opsparingsordning til skolerejsen.

Kontakt skolen for mere information