Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skovvangskolen og logo
Mobil menu

Princip for skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber

Formål:

 • at sikre at der skabes faglige og sociale fællesskaber og dermed et inkluderende læringsmiljø på Skovvangskolen.

Mål:

 • Alle elever, uanset forudsætninger, udfordres fagligt og bliver så dygtige, som de kan.
 • Alle elever, der går på skolen, trives og føler sig som en positiv del af fællesskabet.

Tilsyn og ansvar

Skolens ansvar:

 • Skolen møder alle elever og forældre med åbenhed og kommunikerer om og med dem på en positiv og konstruktiv måde.
 • Skolens ledelse informerer tydeligt eleverne, forældrene og skolens personale om skolens værdisæt, ordensregler og antimobbestrategi.
 • Skolen opfordrer forældrene til åbenhed og dialog om klassens trivsel.
 • Skolen tager ansvar for, at alle børn har praktisk mulighed for at deltage i klasse- og skoleaktiviteter, der er med til at bygge fællesskabet op.
 • Skolen tager initiativ til, at den enkelte klasses forældre formulerer aftaler for afholdelse af fødselsdage og andre sociale arrangementer, som understøtter fællesskabet og klassens sociale trivsel.
 • Skolens pædagogiske personale har samlet set en bred og opdateret viden om inklusionsarbejde.
 • Skolen udbyder en varieret undervisning, som tilgodeser børn med forskellige behov og anerkender forskelligheder som en værdi for klassens fællesskab.
 • Skolens pædagogiske personale har adgang til støtte og vejledning gennem skolens vejledere med specialviden og ledelsen.
 • Skolen inddrager forældre som en ressource for deres barns skolegang, blandt andet gennem inddragelse af deres viden om barnet.

Forældrenes ansvar:

 • Forældrene sætter sig ind i og støtter skolens værdigrundlag, ordensregler og antimobbestrategi og understøtter deres barn i at gøre det samme.
 • Forældrene taler anerkendende og konstruktivt om skolens personale, elever og andre forældre i deres barns påhør.
 • Forældrene informerer skolen om relevant viden om barnets liv uden for skolen, som kan have betydning for barnets trivsel og læring i skoletiden.
 • I tilfælde af problemer eller bekymringer tager forældrene direkte kontakt til relevante medarbejdere. Eventuelt kan forældre efterfølgende rette henvendelse til afdelingslederen.
 • Forældrene tilstræber at kommunikere åbent og konstruktivt med de andre forældre, så der skabes et trygt miljø, hvor det er muligt at fortælle om sit eget barns situation eller sine bekymringer vedrørende fællesskabet med de andre børn i klassen.
 • Forældrene støtter skolens fællesskab ved som hovedregel at deltage i fælles arrangementer sammen med deres barn.
 • Forældrene tager medansvar for, at alle elever kan deltage i private arrangementer som fødselsdage, legegrupper og klassefester.

De faglige fællesskabers indhold er nærmere beskrevet i andre principper.